Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter.

Voorheen vak E 40.

Jozef Maria Lodewijk KEULLER

Hier rust / mgr. Jozef M.L. / Keuller, / Geh. Kamerheer / v.Z.H. den Paus, / kanunnik en Oud Prof. / a.H. Gr.Seminarie / te Roermond, / Geb. te Venlo / 27 jan 1852 / Overl. te Maastricht / 28 juli 1919

De ouders van Jozef Maria Lodewijk KEULLER waren:
Constantijn Lodewijk Hubert KEULLER geboren op 14 augustus 1817 te Venlo. Hij huwde Anna Maria Lambertina JANKNECHT 29 april 1851 te Venlo. Constantijn overleed 16 februari 1856, 38 jaar oud te Venlo.
Anna Maria Lambertina JANKNECHT geboren op 4 april 1822 te Venlo. Zij overleed 24 maart 1857, 34 jaar oud te Venlo.

Jozef werd geboren op 27 januari 1852 te Venlo. Hij overleed 28 juli 1919, 67 jaar oud te Maastricht aan de Boschstraat 69 in het klooster van de Zusters van het Arme Kind Jezus (Sorores Pauperis Infantis Jesu) en werd 31 juli 1919 bijgezet te St. Pieter op de begraafplaats van de Zusters van het Arme Kind Jezus.

De oorspronkelijk (opgaande) grafsteen. Foto uit Huub Noten: Tuinen van Stilte met foto's van Paul Mellaart - Maastricht 1998.

 

 

 

Voorzijde doodsprentje.

De Maasbode van 30 juli 1919.

De Tijd van 1 augustus 1919.

Inschrijving in het overlijdensregister van de parochie St. Pieter.


Biografische gegevens in het gedenkboek Rolduc 1843-1943, volgens index. Keuller was sinds 1897 docent moraaltheologie aan het Roermondse grootseminarie, wat hij bleef tot 1918. In 1904 werd hij kanunnik en kreeg de eretitel van pauselijk geheim kamerheer. Hij was sinds 1905 de eerste secretaris van de St. Radboudstichting, die de oprichting van een katholieke universiteit moest voorbereiden.

In dit vak E, langs het pad van het perk van de Zusters van het Arme Kind Jezus, waren nog vijf graven voor priesters gepland: E 42 t/m 46. Deze graven zijn nooit gerealiseerd.

Bij toeval werd op 16 november 2010 de naamsteen herontdekt door Andrew van Thor. De marmeren steen lag op een gereedschapkast onder het gereedschap. Stichting Grafmonumenten Sint Pieter heeft zich ontfermd over deze steen. Op de steen zijn lijmresten te vinden van een andere plaat; dat betekent dat er ooit een andere naamplaat op deze steen verlijmd is of deze plaat omgedraaid is om de blanco zijde te kunnen gebruiken.

 

Na een restauratie eind 2015 uitgevoerd door Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter  werd dit grafschrift bevestigd aan de zuidmuur van het kerkhof. Foto's: Breur Henket.

Grafplaat zoals aangetroffen in 2010. Grafplaat eind 2015.