Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter.

 

 Hendricus Hubertus VAN DEN BROEK - Maria Elisabeth HENDRIKX / Marie Henriette WINANTS - Marie Antoine René François HENKET

Louisa Maria Johanna Janssen

 - Een kruis, Christus met doornenkroon -

Dit grafmonument is geadopteerd.

Hier rust / Henricus Hubertus / van den Broek / geboren te St.Pieter / 14 januari 1847 / overleden aldaar / 22 juli 1899 / en zijne echtgenoote / Maria Elisabeth / Hendrikx / geboren te St.Pieter / 29 juni 1852 / overleden aldaar / 19 augustus 1900

Marie H. Winants / * 16 aug. 1915  † 20 feb. 1983 / echtg. van / M. Antoine R. F. Henket / * 13 oct. 1915 † 4 juni 1988 / R. I. P. / Mijn Jezus Barmhartigheid

Lie Janssen /  *1923    † 2012

 

 

 

 

 

Het grafmonument voor de adoptie.

Details na restauratie.

 

De ouders van Hendricus Hubertus VAN DEN BROEK (VANDERBROECK) waren:
Christianus Hubertus VANDERBROECK geboren op 10 augustus 1810 te St. Pieter. Christiaan Hubert (Chrétien Hubert) werd gedoopt op 11 augustus 1810 te St. Pieter. Hij huwde Maria Elisabeth Hubertina BROUNS 4 februari 1842 te St. Pieter. Het kerkelijk huwelijk was op 7 februari 1842 te St. Pieter. Christiaan Hubert overleed 18 maart 1890, 79 jaar oud te St. Pieter en werd bijgezet te St. Pieter.
Maria Elisabeth Hubertina BROUNS werd geboren en gedoopt op 28 februari 1817 te St. Pieter. Zij overleed 10 mei 1885, 68 jaar oud te St. Pieter en werd 12 mei 1885 te St. Pieter begraven.

 

Henderikus werd geboren op 14 januari 1847 te St. Pieter en gedoopt op 15 januari 1847 te St. Pieter. Peter en meter waren Henricus VAN DEN BROECK en Maria Theresia BROUNS. Hij huwde Maria Elisabeth HENDRIKX, dochter van Nicolas HENDRIKX en Maria Christina ROSIER, 16 november 1877 te St. Pieter.

 

Kinderen allen geboren te St. Pieter:

 

i. Maria Christina Hubertina VANDERBROECK geboren op 5 juni 1878. Zij huwde Joannes Franciscus TIMMERS 27 juni 1901 te St. Pieter.

ii. Maria Elisabeth Hubertina VANDERBROEK geboren op 29 september 1879 en gedoopt op3 0 september 1879 te St. Pieter . Elisa huwde Maria Wilhelmus Hendricus Hubertus HENKET,
zoon van Henricus Wilhelmus Hubertus HENKET en Maria Magdalena Lambertina Hubertina HAMELERS (HAMELEERS), 27 februari 1905 te St. Pieter; 28 februari 1905 kerkelijk huwelijk te St. Pieter. Elisa overleed 19 april 1964, 84 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven te St. Pieter.

 

Communieprentje t.g.v. de Eerste Heilige Communie van Antoine Henket op 6 mei 1923. Tot 1910 was het gebruikelijk dat jongens en meisjes op hun twaalfde hun Eerste Heilige Communie deden. Paus Pius X vervroegde de leeftijd in het decreet Quam singulari. Momenteel is het zo dat kinderen van groep 4 (rond de leeftijd van 8 jaar) en die gedoopt zijn, de eerste Heilige Communie mogen doen. Antonius van Padua (oorspronkelijk Fernando van Coïmbra) ofm, Italië; was kerkleraar; † 1231. Hij wordt afgebeeld in bruine franciscaner pij; met lelie (maagdelijkheid) en een boek waarop het Christuskind zit. Het verhaal zegt namelijk dat hij, toen hij al ernstig verzwakt was, zich had laten overhalen om zich op het landgoed van een bevriende graaf, Tiso, te laten verzorgen. Op een avond zag Tiso door de kieren van Antonius' kamertje een zeer fel licht schijnen. Vrezend dat er brand was, gooide hij de deur open. Daar zag hij tot zijn verbijstering Antonius staan met een stralend kind op zijn arm. Van dat kind kwam het felle licht af. Toen even later alles weer gewoon was, vroeg Antonius aan zijn vriend hier nooit met iemand over te praten. Dat beloofde Tiso, maar achtte zich van die belofte ontslagen na Antonius' dood. Bron: Heiligen.net. Communieprentje: collectie Familie Henket.

Hun zoon Marie Antoine René François HENKET, geboren 13 oktober 1915 te St. Pieter, huwde Marie Henriette WINANTS, dochter van Willem WINANTS en Helena HARDY, 17 oktober 1946 te Maastricht. René 4 juni 1988, 72 jaar oud Burg. Ceulenstraat 4 te Maastricht (St. Pieter) en werd bijgezet op 8 juni 1988 te St. Pieter. Mayke werd geboren op 16 augustus 1915 te Heerlen. Zij overleed 20 februari 1983 te Maastricht in de Verpleeglkiniek Klevarie, 67 jaar oud. Mayke werd bijgezet op 23 februari 1983 te St. Pieter.

 

8 juni 1988.

iii. Maria Christina Louise VANDERBROECK geboren op 6 september 1881. Louise overleed 23 juni 1887, ruim 5 jaar oud te St. Pieter en werd 25 juni 1887 te St. Pieter begraven.

iv. Maria Catharina Hubertina VANDERBROECK geboren op 30 januari 1884. Zij huwde Guillaume Joseph Lambert GOFFIN 12 juli 1901 te St. Pieter. Zij overleed na 1967.

 

v. Hendrikus Wilhelmus Hubertus VANDERBROECK geboren op 4 juni 1885. Guillaume huwde Maria Hubertina LEENDERS, dochter van Joannes Jacobus LEENDERS en Magdalena MELAERTS, 17 april 1907 te Maastricht. Guillaume overleed 4 juni 1962, 77 jaar oud en werd 7 juni 1962 te St. Pieter begraven. Hij was spoorwegarbeider van beroep. Tussen 1910 en 1920 woonachtig aan de Kanaaldijk 133 te St. Pieter. Graf (in vak C) is geruimd voor 25 augustus 1992. Zie: geruimd vak C 44 en Kesselaer.
 

vi. Christina Maria Hubertina VANDERBROECK geboren op 1 december 1887. Christina huwde Johannes Hubertus WILLEMS 23 april 1921 te Maastricht. Zij vertrekt van de Lage Kanaaldijk 88 te St. Pieter op 25 april 1921 naar Heerlen.


vii. Nn VANDERBROECK. Levenloos geboren op 15 november 1889.

 

viii. Nn VANDERBROECK. Levenloos geboren op 27 december 1891.

Henricus overleed 22 juli 1899, 52 jaar oud (op de schotel) des voormiddags te acht ure te St. Pieter en werd 25 juli 1899 te St. Pieter begraven. Hij was landbouwer van beroep. Maria werd geboren op 29 juni 1852 te St. Pieter. Zij overleed 19 augustus 1900, 48 jaar oud te St. Pieter en werd te St. Pieter bijgezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 oktober 2012 werd de adoptiehoudster Louisa Maria Johanna JANSSEN bijgezet in dit graf.

 

Lieke werd geboren op 1 oktober 1923 te Maastricht. Zij overleed 2 oktober 2012, 89 jaar oud te Geleen. Lieke werd begraven op 8 oktober 2012 te St. Pieter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De restauratie:

 

5 oktober 2012 werd het grafmonument weggehaald om de opgraving en begraving mogelijk te maken. Het fundament van dit graf moet hersteld worden. De grafstèle wordt schoongemaakt en waar nodig gerepareerd.

 

 

6 oktober 2012: de aanwezige stoffelijke resten werden verzameld en geplaatst in een nieuwe kist; vervolgens dieper geplaatst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de opgraving werden diverse grafkistdekselschroeven aangetroffen. Op de foto een van deze. Dit type wordt vaak aangetroffen op het kerkhof van St. Pieter.

 

 

28 november 2012 werd het grafmonument teruggeplaatst.

28 maart 2013 werd het nieuwe voorstuk geplaatst. 16 april 2013.

28 maart 2013 werd de restauratie afgerond. 31ste project Stichting Grafmonumenten Sint Pieter.